Kredyt hipoteczny – najczęściej wymagane dokumenty

Kredyt hipoteczny – najczęściej wymagane dokumenty

Jak dużo przypadków kredytowych, tak dużo różnych list dokumentów moglibyśmy Ci przedstawić – każdy wniosek traktowany jest bardzo indywidualnie stąd ciężko byłoby opisać jedną konkretną tzw. checklistę. Chociaż moglibyśmy zaimplementować checklistę np. PKO BP, ale ma ona 9 stron…

 

 

Nie mniej postaramy się w kilku słowach opisać czego możecie się spodziewać.

 – Po pierwsze wnioski kredytowe – decydując się za korzystanie z usług PRIME BANKING masz pewność że komplety wniosków do wszystkich banków będziemy mieć ze sobą na spotkaniu.

 – Dokumenty tożsamości – ważny dowód osobisty lub paszport.

 – Umowa rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)

 – Wyrok sądu o rozwodzie (jeśli dotyczy)

 – Inne, zależne od przypadku

 

 

Dokumenty finansowe – zależą oczywiście od źródła dochodu, są to wszelkiego rodzaju umowy, rachunki, zaświadczenia, itd. Najczęstszą formą zarobków jest umowa o pracę, umowa zlecenie oraz działalność gospodarcza prowadzona na książce przychodów i rozchodów, zatem takie formy poniżej opiszemy.

Umowa o pracę:

 – Zaświadczenia o zatrudnieniu na drukach bankowych –to kluczowy i najważniejszy dokument który dołączamy do wniosku kredytowego. Ważne żeby był wypełniony czytelnie, bez skreśleń/korektorów, z czytelnym podpisem oraz pieczątką osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. Część banków dopuszcza rezygnację z zaświadczenia jeśli klient posiada u nich konto na które wpływa wynagrodzenie – musimy jednak tutaj posiłkować się dodatkowym oświadczeniem klienta.

 – Dodatkowo część banków będzie wymagać wyciągów z konta na które wpływa wynagrodzenie za okres 3 lub 6 miesięcy, a niektóre dodatkowo PIT za rok poprzedni.

 

Umowa zlecenie:

 – Potwierdzenie ciągłości umów za ostatnie 12 miesięcy; część banków wymaga także potwierdzenia zawarcia umów na okres następny, np. 3 miesiące naprzód.

 – Wyciągi z konta za ostatnie 12 miesięcy potwierdzające regularne wpływy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

 – Czasem – również stosowne zaświadczenie Zleceniodawcy na druku bankowym.

 

Działalność gospodarcza – KPIR

 – PIT 36(L) za rok poprzedni

 – Wyciągi z konta firmowego za ostatnie 3-6 miesięcy

 – KPIR narastająco za rok poprzedni + okres bieżący

 – Tuż przed podpisaniem umowy lub uruchomieniem banki będą chciały otrzymać jeszcze zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US.

 

Ostatnią część zajmują dokumenty dotyczące przedmiotu transakcji oraz przedmiotu zabezpieczenia. Tutaj jest to również kwestia bardzo indywidualna i zależy od danego przypadku.

 – Jeśli przykładowo kupujesz mieszkanie – wystarczy tak naprawdę umowa przedwstępna oraz numer Księgi Wieczystej. Dla własnego spokoju polecamy jednak wyciągnięcie dodatkowo zaświadczenia ze Spółdzielni czy Wspólnoty Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach.

 – Jeśli kupujesz dom, do powyższych dokumentów dołączyć będziemy musieli najczęściej wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

 – Zakup działki budowlanej to znów dodatkowy dokument w postaci zaświadczenia z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 – Przy budowie domu, do wniosku kredytowego musimy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający własność działki
  2. Pozwolenie na budowę (prawomocne)
  3. Decyzję o warunkach zabudowy
  4. Projekt techniczny wraz z planem zagospodarowania działki.

Dodatkowo zupełnie inną kwestią jest zakup od dewelopera, gdzie potrzebne są jego dokumenty rejestrowe, prospekty informacyjne, oświadczenia na drukach bankowych czy informacje o rachunku powierniczym…

 

Jak widzisz, jak wiele przypadków, tak różny jest komplet dokumentów, który powinniśmy dostarczyć do banku wraz z wnioskiem. Co więcej – ten sam przypadek to inne wymagane dokumenty w każdym z banków!

 

Nie trać czasu i energii na samodzielne chodzenie po bankach– współpracuj z najlepszymi.

Zapraszamy do współpracy

PRIME BANKING

Kontakt

Prime Banking
Gdańsk
NIP: 646-262-58-90
Regon: 242745741

Tel: 506 341 129
E-mail: lukasz.kubista@prime-banking.pl

Lokalizacja

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]